edukacja

2012 stopień doktora sztuk plastycznych w dyscyplinie sztuki piękne, Wydział Sztuki Mediów i Scenografii, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
2000-2005 Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Wydział Malarstwa
1997-2003 Uniwersytet Warszawski, Wydział Neofilologii, Instytut Anglistyki
1992-1997 Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Supraślu

wystawy indywidualne

Zanurzenie (w ramach projektu Gdy sąsiad jest nieznajomym, współpraca z Marcinem Chomickim), Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, Gdańsk / Dolne Miasto i Olszynka (2014)
Uwolnić pomniki! (prezentacja projektów pomników, współpraca z Marcinem Chomickim), Kwiaciarnia Grafiki, T12, Warszawa (2013)
09 / Kalendarzówka (sitodruk, projekt: Justyna Wencel i Marcin Chomicki, współpraca: Kwiaciarnia Grafiki), Kwiaciarnia Grafiki, Warszawa (2013)
Architektura przemiany (współpraca z Marcinem Chomickim), SYNCHRONICITY 2013, Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana, Osiedle domków fińskich, Jazdów, Warszawa (2013)
Cechy dziedziczne (wystawa prezentująca pracę doktorską), Galeria 2.0, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie (2012)
Skarpa. Reaktywacja! WŁADZA KULTURA WYPOCZYNEK (współtworzony z Marcinem Chomickim), Fundacja Culture Shock, projekt miejski w Parku im. Rydza-Śmigłego w Warszawie (2011)
Piekło Niebo, Galeria 2.0, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie (2010)
Królestwo, Galeria Manhattan, Łódź (2010)
Zmiennicy (prezentacja modelu obiektu dla przestrzeni publicznej), Fundacja Propaganda, Galeria Appendix 2, Warszawa (2010)
Plac Przyjaźni, Mu-Vesz Pince, Galeria Platan, Budapeszt, Węgry (2007)
Wystawa dyplomowa, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie (2005)
Dyplom. Prolog (wystawa indywidualna fotografii), Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie (2005)
Szkoda, że cię tu nie ma, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie (2004)
Rysunek, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie (2004)
Żyję, żyjesz, żyjemy (wystawa projektów billboardów), Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie (2003)

wystawy zbiorowe

Małe jest wielkie, Galeria Appendix2, Warszawa (2013)
Memory Project Phase 2, Antenna Gallery, Galeria Wschodnia i Stowarzyszenie Topografie, Nowy Orlean, USA (2013)
Memory Project, Galeria Wschodnia i Stowarzyszenie Topografie, Łódź (2012)
Wystawa pokonkursowa projektów biorących udział w Międzynarodowym Konkursie na "Opracowanie koncepcji pomnika upamiętniającego ofiary katastrofy lotniczej, która miała miejsce pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 r.", Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku (2012)
Zapach kobiety, Galeria im. Sleńdzińskich, Białystok (2012)
Marszałkowska 3/5, Galeria Kantor, Żyrardów (2011)
Moon Hostel and The Movies, Ośrodek Działań Artystycznych, Piotrków Trybunalski (2011)
Moon Hostel and The Movies, Galeria Manhattan, Łódź (2010)
Chcę wyjść! Chcę wrócić do domu, Galeria Appendix 2, Warszawa (2009)
Varsovia saluta Roma, Instytut Polski, Rzym, Włochy (2008)
Development (festiwal sztuki w przestrzeni publicznej współtworzony z Marcinem Chomickim oraz z Fundacją Zmiana Organizacji Ruchu - Grzegorzem Drozdem i Alicją Łukasiak), Warszawa (2008)
Sen o Warszawie, Instytut Polski, Budapeszt, Węgry (2007)
Tu zaszła zmiana, Galeria Kordegarda, Warszawa (2007)
Borders (festiwal filmów video), Umea, Szwecja (2005)
Zoom Out! - open-air festiwal filmów wideo dla młodych artystów z Berlina i Warszawy, Goerlitzer Park, Berlin (2005)
Superfast (wystawa zbiorowa fotografii), Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie (2004)
Projekt Metro (wystawa pokonkursowa projektów aranżacji stacji metra Pole Mokotowskie), stacja metro Wilanowska, Warszawa (2004)
Zmiana Organizacji Ruchu w Laboratorium (festiwal sztuki współczesnej), CSW Zamek Ujazdowski, Warszawa (2004)
Czy lubi pani malować? (akcja współtworzona przez Justynę Wencel, Marcina Chomickiego i Monikę Waraxę), Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie (2004)
Sto lat pani Akademii (happening współtworzony przez Justynę Wencel, Marcina Chomickiego i Monikę Waraxę), Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie (2004)
Coś jakby (wystawa zbiorowa fotografii), Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie (2003)
Łazienki Warszawskie (environment współtworzony przez Justynę Wencel, Marcina Chomickiego i Monikę Waraxę), Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie (2003)

stypendia

Stypendium Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2014)
Stypendium Marszałka Województwa Podlaskiego (2011)
Stypendium Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2009)
Stypendium Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2006)

wyróżnienia

The One Minutes Festival, Nadbałtyckie Centrum Kultury, Gdańsk (2006)
Zoom Out! (open-air festiwal filmów video dla młodych artystów z Berlina i Warszawy), Goerlitzer Park, Berlin, Niemcy (2005)

----------------------------------------------------------------------------

education

2012 PhD in new media, the Faculty of New Media and Scenography, Academy of Fine Arts in Warsaw
2000-2005 Academy of Fine Arts in Warsaw, Faculty of Painting
1997-2003 Warsaw University, Institute of English Studies
1992-1997 Public High School of Arts in Supraśl

Solo exhibitions
Hereditary traits (PhD presentation), Galeria 2.0, Academy of Fine Arts in Warsaw (2012)
Skarpa. Reactivation! POWER CULTURE ENTERTAINMENT, (public art project for Warsaw in the Rydz-Śmigły Park; idea and realization: Justyna Wencel and Marcin Chomicki), Fundacja Culture Shock, Warsaw (2011)
Hell Heaven, Galeria 2.0, Academy of Fine Arts in Warsaw (2010)
Queendom, Galeria Manhattan, Łódź (2010)
Replacers, Fundacja Propaganda, Appendix 2, Warsaw (2010)
Friendship Square, Mu-Vesz Pince, Platan Galery, Budapest, Hungary (2007)
Diploma presentation, Academy of Fine Arts in Warsaw (2005)
Diploma. Prologue, Academy of Fine Arts in Warsaw (2005)
I wish you were here, Academy of Fine Arts in Warsaw (2004)
Drawings, Academy of Fine Arts in Warsaw (2004)
I live, you live, we live (billboards presentation), Academy of Fine Arts in Warsaw (2003)

Group exhibitions
Małe jest wielkie, Galeria Appendix2, Warsaw (2013)
Memory Project Phase 2, Antenna Gallery, Galeria Wschodnia and Stowarzyszenie Topografie, New Orleans, USA (2013)
Memory Project, Galeria Wschodnia and Stowarzyszenie Topografie, Łódź (2012)
Exhibition of the projects for the international competition for the memorial in Smoleńsk, Russia, dedicated to the victims of the plane crash in April 2010, Centrum Rzeźby Polskiej in Orońsku (2012)
Scent of Woman, Galeria im. Sleńdzińskich, Białystok (2012)
Moon Hostel and The Movies, Ośrodek Działań Artystycznych, Piotrków Trybunalski (2011)
Moon Hostel and The Movies, Galeria Manhattan, Łódź (2010)
I want to leave! I want to go back home, Appendix 2, Warsaw (2009)
Varsovia saluta Roma, Polish Institute, Rome, Italy (2008)
Development (festival of public art. and exhibition), Warsaw (2008)
The dream about Warsaw, Polish Institute, Budapest, Hungary (2007)
Here the change occurs, Galeria Kordegarda, Warsaw (2007)
Borders (video festival), Umea, Sweden (2005)
Superfast (photography group exhibition), Academy of Fine Arts in Warsaw (2004)
Zmiana Organizacji Ruchu w Laboratorium (contemporary art festival), Centrum Sztuki Współczesnej-Zamek Ujazdowski, Warsaw (2004)
As if (photography group exhibition), Academy of Fine Arts in Warsaw (2003)

Scholarships
Scholarship of the Ministry of Culture and National Heritage (2014)
Scholarship of the Podlaskie Voivodship (2011)
Scholarship of the Ministry of Culture and National Heritage (2009)
Scholarship of the Ministry of Culture and National Heritage (2006)

Distinctions

The One Minutes Festival, Nadbałtyckie Centrum Kultury, Gdańsk (2006)
Zoom Out! (open-air video festival for young artists from Berlin and Warsaw), Goerlitzer Park, Berlin, Germany (2005)