MORPHEUS (2009)
akcja, fotografia / action, photography
z serii Królestwo / from the series Queendom

Cykl fotografii dokumentuje akcję rozpoczętą wiosną, a zakończoną jesienią 2009 w ogrodzie mojego rodzinnego domu. Wpisany w nią był proces komponowania trzech klombów kwiatowych, z których każdy wizualizował odmienne stadium aktywności mózgu - od najsłabszej, nieaktywnej (u człowieka pogrążonego w śpiączce), przez częściowo odbudowaną, do w pełni zdrowej, aktywnej struktury.

Było to działanie oparte na zasadach magii sympatycznej - według Jamesa Frazera pojęcie to oznacza, że działanie analogiczne wywołuje analogiczny efekt. W szczególności odwołuje się do założeń jednej z dwóch gałęzi magii sympatycznej - magii homeopatycznej, opierającej się na prawie podobieństwa (w myśl zasady, że "podobne powoduje podobne"). Charakterystyczny jest towarzyszący tej postawie sposób myślenia zakładający, że, prócz przyczynowo-skutkowego łańcucha wydarzeń, rzeczy wpływają na siebie w wyniku łączącego je tajemniczego powinowactwa.

------------------------------------------------------------------

The series of photographs documents the experiment initiated in spring and finished in autumn 2009 in the garden of my family house. The process of composing three flower beds represented three distinct states of brain's activity - from the inactive structure of a person in a
coma, through the partly rebuilt stadium, up to the fully recovered structure.

The work was inspired by James Frazer's theory of sympathetic magic saying that "similar activity brings about similar effects".