DRZEWO / TREE (2010)
wideo, 3:17 min. / video, 3:17 min

Film powstał w wyniku ponad dwuletniej dokumentacji eksperymentu przeprowadzonego w przestrzeni opuszczonego ogrodu sąsiadującego z domem, w którym się wychowałam. Jednym z elementów cyklu działań było drzewo życzeń.

Moje uczestnictwo w procesie przemian w przyrodzie wiązało się z wypracowaniem osobistych rytuałów mających na celu spowodowanie i doświadczenie przemiany. W przypadku drzewa życzeń obrzęd ten polegał na hipnotyzującej, rozłożonej w czasie czynności (wieszania wstążek na drzewie) nakierowanej na konkretny efekt (wyzdrowienie bliskiej osoby) - zgodnie z założeniami magii sympatycznej.

Reaktywacja przestrzeni ogrodu odbywała się w kontekście odwołań do różnorodnych obszarów kulturowych, nieraz peryferyjnych, lokalnych, innym razem dość odległych (motyw drzewa życzeń obecny w tradycji m. in. buddyjskiej, indyjskiej). Z osobistego punktu widzenia, wstążki przywołują świat dziecięcych zabaw i wspomnienie domu babci, z drugiej strony wprowadzają element ludowej religijności (kapliczki). Symbolika drzewa w ogrodzie (szczególnie drzewa wiśni będącego w tradycji japońskiej uosobieniem piękna, nietrwałości i przemijania, związanego także z niezwykłym zwyczajem podziwiania rozkwitu jego kwiatów) splata się z konotacjami, jakie budzi wiosna w ogóle - początek, nowe życie, siła, piękno i przebudzenie. To ostatnie skojarzenie nabiera dodatkowego znaczenia w kontekście filmowej postaci, której stan - czuwanie, sen, śmierć - jest niewiadomy.

-----------------------------------------------------------------------

The major motif of the film is 'a tree of wishes'. My participation in the process of transitions of nature was supposed to provoke and experience my personal change. My private ritual - hanging colour ribbons all over the cherry tree in the garden of my family house - was a hypnotizing, time-consuming activity which was to cause the awakening and recovery of my relative in a coma, according to the rules of sympathetic magic by Frazer. Moreover, the presence of ribbons materialized my childhood memories and the figure of my grandmother as well as the element of folk religiousness (road chapels decorated with ribbons).

The symbolism of a tree, especially the tree in full blossom, refers to fragile beauty, passing time and - in consequence - death. Yet at the same time spring embodies the connotations with new life and strength. The status of the lying person is unknown - it is hard to define whether she has just fallen asleep or passed away.