STRYCH / ATTIC (2005)
wideo, 10:40 min. / video, 10:40 min

Film wyróżniony na Zoom Out! - festiwalu open-air filmów wideo dla modych artystów z Warszawy i Berlina w 2005 roku w Berlinie.

------------------------------------------------------------------------

The video got a distinction at Zoom Out! - open air video festival for young artists from Warsaw and Berlin in 2005.