CECHY DZIEDZICZNE (2012) / HEREDITARY TRAITS
wideo, 3:50 min. / video, 3:50 min

Film powstał w oparciu o bogatą dokumentację intymnych w skali i nastroju działań performatywnych przeprowadzonych w moim domu rodzinnym, ogrodzie i miejscowości, w której dorastałam. Brak tu liniowej, uporządkowanej narracji. Teledyskowo zmontowany materiał ukazuje w krótkich odsłonach niepokojącą, a czasami groteskową, konfigurację ścierających się tożsamości kobiecych.

Bohaterka filmu próbuje odrzucić odziedziczone wizerunki i wyuczone pozy, powielane poprzez złote rady, nieświadome gesty, wyszeptane przekazy kobiet stojących na straży norm kulturowych definiujących proces "ukobiecania". Nie chce ulegać presji bycia "kobiecą kobietą pełną kobiecości". Decyduje się podjąć grę z atrybutami kobiecości i oczekiwaniami wobec kobiet. Kwestionuje przekaz płynący z rodzinnego domu, stąd też, obok wątków emancypacyjnych charakteryzujących tę podróż wgłąb siebie, pojawiają się elementy destrukcji.

W kontekście prób zdefiniowania swojej tożsamości na nowo i stworzenia przestrzeni do wyrażania siebie, nie bez znaczenia pozostaje fakt użycia utworu PJ Harvey Pocket Knife mówiący o niełatwej relacji matki i córki. Aby zawalczyć o prawo do popełniania błędów, konieczne staje się odrzucenie fałszywych kodów kobiecości i uwolnienie się od bagażu "cech dziedzicznych", przekazywanych wśród kobiet z pokolenia na pokolenie.

----------------------------------------------------------------

My latest film embodies the ambivalence of the heritage women take over from women. In the series of actions, the female protagonist questions the message on the role and position of woman in the house and the world. She plays with the common attributes of femininity - she destroys and manipulates the meanings. False femininity codes have to be discarded. Additionally, the music by PJ Harvey (The Pocket Knife) adds to the motif of the mother-daughter relationship. The mosaic character of the film, deprived of linear narration, and the ironic configuration of female identities enhance the protagonist's imperative to follow her own way.