PRZYSTANEK SUPERSAM / SUPERSAM BUS STOP (2007)

Celem projektu jest upamiętnienie ginącej architektury z lat 60. i 70. poprzez połączenie cechy pomnika z funkcjonalnością obiektu przeznaczonego dla przestrzeni publicznej.

Przewidujemy, że Przystanek Supersam zastąpi obecną wiatę przystankową na Placu Unii Lubelskiej blisko miejsca, w którym stał do niedawna budynek Supersamu. Zadaszenie wiaty przystankowej składa się z fragmentu dachu Supersamu odtworzonego w mniejszej skali. Zastosowanie cytatu z architektury Supersamu daje szansę na zapoznanie się z awangardowym dziełem architektury, które na oczach mieszkańców Warszawy właśnie przestało istnieć, a jednocześnie stwarza tło zdarzeń eksponujących człowieka - użytkownika przystanku.

Zależy nam na tym, aby projekt przystanku był odbierany raczej w kategorii hołdu złożonego twórcom Supersamu. Cytujemy jedynie oryginalną formę i używamy jej w nowym kontekście. Postrzegamy Przystanek Supersam jako punkt wyjścia do upowszechnienia dyskusji na temat konieczności ochrony wybitnych dzieł polskiej architektury powstałej po II wojnie światowej.

Justyna Wencel i Marcin Chomicki

Projekt prezentowany na wystawie Tu zaszła zmiana w Galerii Kordegarda w Warszawie (2007).

Get Flash player to view this content

---------------------------------------------------------------------------------

Artykuły i recenzje:
Nostalgia za Supersamem, Obieg.pl
Artyści płaczą po Supersamie, Art.blox.pl
Tu zaszła zmiana, Sztuka.net
Art of Nostalgia, Nosztalgia.net
Antyczna (soc)moderna, Zwierciadło.pl

Więcej o historii Supersamu: Sztuka.net

---------------------------------------------------------------------------------

ZMIENNICY. OD SUPERSAMU DO CHARAKTERU NARODOWEGO (2010)

W ramach wystawy Zmiennicy zorganizowanej razem z Fundacją Propaganda i Galerią Appendix2 przy współpracy firmy Peri odbyła się prezentacja modelu wiaty przystankowej w skali 1:1.

Zmiennicy to próba spojrzenia na problem niszczenia zabytków architektury od strony procesów społecznych, które kształtują nasz stosunek do własnego dziedzictwa. Za ich symbol artyści Marcin Chomicki i Justyna Wencel obrali historię Supersamu na pl. Unii Lubelskiej w Warszawie, budynku przez wielu uznawanego za najwyższe osiągnięcie architektury i inżynierii lat PRL. Pierwotnym zamierzeniem artystów była chęć znalezienia właściwej formy upamiętnienia tego typu obiektów i ich często tragicznej historii, przy jednoczesnym zwróceniu społeczeństwu tego co w nich najcenniejsze czyli form architektonicznych i funkcji publicznych. Tak powstała śmiała wizja odtworzenia bryły dachu Supersamu w postaci przystanku komunikacji miejskiej. W trakcie pracy nad projektem przystanku powstała makieta przystanku 1:1 oraz szeroka dokumentacja setek obiektów, które najpewniej podzielą los Supersamu, ponieważ są ignorowane. Projekt Zmiennicy wykracza daleko poza nostalgię za utraconymi dobrami architektury takimi jak Supersam. Nie ma na celu też piętnowania ?niechcianych? rozbiórek, które i tak miały i będą miały miejsce. Jest też głosem skierowanym w stronę licznych obrońców ad hoc bo można przecież powiedzieć, że Supersam nie istniał póki nie został zburzony. Można powiedzieć, że w stosunku do PRL-u stosujemy całkowicie peerelowską logikę rodem z serialu Zmiennicy.

Recenzja w Życiu Warszawy:
Zmiennicy, czyli cytat z odchodzącej architektury